menu

Privacy Verklaring

Heb je een vraag?

Privacy Verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  • Novum Network
  • Doel gegevens
  • Ontvangers
  • Opslag periode
  • Beveiliging
  • Jouw rechten
  • Plichten

Novum Network

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Novum Network. Novum Network is een bureau dat zich richt op projectontwikkeling, advies & engineering en verduurzaming.

Er zijn situatie waarin jouw gegevens door Novum Network verzameld worden. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Novum Network, neem dan gerust contact met ons op!

info@novumnetwork.nl

Novum Network
Kerkenbos 1077-F
6546 BB Nijmegen
Tel: 085 273 49 78
BTW: NL8520.07.966.B.01
Kvk: 56179766

Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Novum Network. Deze worden hieronder toegelicht:

Het versturen van nieuwsbrieven

Novum Network stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en email adres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Novum Network. Daarnaast kun je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met Novum Network via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, email adres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics

De website van Novum Network verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je vaak bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegeven, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Novum Network ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat je je aanmeld voor de nieuwsbrief wordt je naam en email adres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Prode

De emails van Novum Network worden gehost bij Prode. Als je contact opneemt via de formulieren of via mail worden de betreffende emails opgeslagen op de servers van Prode.

De website en backups van de website worden gehost bij Prode. Gegevens die je achterlaat op de website van Novum Network zijn op de servers van Prode opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Novum Network, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw email adres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@novumnetwork.nl

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Novum Network via mail dan worden de gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en emailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal … jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics verzameld op de website zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf op emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Novum Network vastgelegd en bewaard worden. Dit doe e door een mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Novum Network. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd / Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Novum Network. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kunnen aangepast worden via info@novumnetwork.nl.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Novum Network opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Hierbij dient Novum Network al je gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Novum Network zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Novum Network niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil je niet dat Novum Network jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@novumnetwork.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen 5 werkdagen te reageren.

Plichten

Novum Network verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Novum Network via email of persoonlijk contact. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je email adres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte niet worden aangeleverd kan Novum Network de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Novum Network met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst toestemming voor gevraagd worden.

Novum Network behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Novum Network dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Novum Network te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.