novum networkers zijn inspirerende, innoverende en intrigerende partners in conceptueel bouwen en systems engineering.

Novum Network onderscheidt vijf typen netwerk-partners (klanten, gebruikers, leveranciers, consultants en partners), die gezamenlijk bijdragen aan een resultaat dat veel meer is dan de som der delen.

- samen.png

Novum Klanten geven een optimale invulling aan huisvestingswensen en de organisatie daarvan, waarbij conceptueel bouwen het positieve verschil maakt. Denk aan bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, professionele vastgoedbeleggers en bouwtoeleveranciers.

Novum Gebruikers maken integraal gebruik van onze adviesdiensten bij hun eigen bedrijfsvoering.

Novum Leveranciers leveren kennis, competentie en oplossingen voor projecten en organisaties of onderdelen daarvan.

Novum Consultants verzorgen vindingrijk de ketenregie en maken daarbij gebruik van de kennis en ondersteunende diensten van Novum Network.

Novum Partners zijn de aandeelhouders van Novum Network met veel ervaring in het adviseren, ontwikkelen en realiseren van conceptueel bouwen en systems engineering oplossingen.