“novum network is dè adviseur voor conceptueel bouwen en systems engineering en koppelt dat als enige aan organisatieadvies.” 

 

een vernieuwend netwerk voor advies, projecten en management in de bouw- en vastgoedsector, dat definitief afrekent met traditioneel denken en handelen. transparant en inspirerend.

Hey networkers. Kom. Leer. Innoveer.

wat krijg ik?

Een compleet dienstenpakket voor conceptueel bouwen en systems engineering om een proactieve marktbenadering, onderscheidende conceptuele oplossingen en projectoverstijgende ketensamenwerking te realiseren. Gekozen kan worden voor een volledig integrale aanpak of voor specifieke onderdelen. Click op één van de onderstaande segmenten voor meer informatie.

Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik

Novum Strategie

Van strategische dialoog tot complete bedrijfsanalyse met als resultaat het formuleren of het aanscherpen van een richtingbepalend plan met onderscheidende marktwaarden, kansen op organisatieverbetering en een gedegen financiƫle onderbouwing.

Novum Markt

Van oriƫnterend tot uitgebreid marktonderzoek, waarin klantprofielen op basis van doelgroep segmentatie worden gekoppeld aan locatie- en productprofielen van leefomgeving, huisvesting en architectuur. Inclusief passende klantspecifieke communicatieve oplossingen.

Novum Concept

Concreet advies voor conceptontwikkeling op basis van een vast stappenplan, waarin alle elementen zoals product- en dienstontwikkeling, marktcombinaties, branding worden geformuleerd, geconfigureerd en gevisualiseerd met het accent op duurzaamheid en waardevermeerdering.

Novum Systeem

Een uitgebreid LEAN ingericht dienstenpakket, waaronder integrale systems engineering in een 3D-ontwerp en BouwInformatieModel (BIM) op basis van een volwaardige aanpak van architectuur en stedenbouw tot en met het verzorgen van de adviezen voor constructie, bouwfysica en installaties. De nieuwste ICT-technieken en procesflows, aangevuld met intelligente simulaties en visualisaties, worden daarbij toegepast.

Novum Select

Het adviseren en/of verzorgen van prijsvragen, selecties/tenderadviezen, prijswinnende oplossingen in vernieuwende ontmoetingen tussen vraag en aanbod.

Novum Project

Het vanuit de ketenregie verzorgen van toekomstbestendige Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO) projecten of onderdelen daarvan voor leefomgevingen en huisvesting.

Novum Academie

Vernieuwende workshops en trainingen voor conceptontwikkeling en selectieprocessen. Empowerment, het aanwakkeren van de krachten uit jezelf, en systeemopstellingen, waarin mensen in de juiste opstelling samenwerken staan centraal.

Novum Management

Het bieden van kwalitatieve, onderscheidende interim ondersteuning bij bedrijfs-, project-, proces- of programmamanagement. Waardevermeerdering en positieve lange termijneffecten voor de organisatie zijn daarin kernwaarden.