“novum network is dè adviseur voor conceptueel bouwen en systems engineering en koppelt dat als enige aan organisatieadvies.” 

 

een vernieuwend netwerk voor advies, projecten en management in de bouw- en vastgoedsector, dat definitief afrekent met traditioneel denken en handelen. transparant en inspirerend.

Hey networkers. Kom. Leer. Innoveer.

wat krijg ik?

Een compleet dienstenpakket voor conceptueel bouwen en systems engineering om een proactieve marktbenadering, onderscheidende conceptuele oplossingen en projectoverstijgende ketensamenwerking te realiseren. Gekozen kan worden voor een volledig integrale aanpak of voor specifieke onderdelen. Click op één van de onderstaande segmenten voor meer informatie.

Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik Wat krijg ik

Novum Strategie

Van strategische dialoog tot complete bedrijfsanalyse met als resultaat het formuleren of het aanscherpen van een richtingbepalend plan met onderscheidende marktwaarden, kansen op organisatieverbetering en een gedegen financiƫle onderbouwing.

Novum Markt

Van oriƫnterend tot uitgebreid marktonderzoek, waarin klantprofielen op basis van doelgroep segmentatie worden gekoppeld aan locatie- en productprofielen van leefomgeving, huisvesting en architectuur. Inclusief passende klantspecifieke communicatieve oplossingen.

Novum Concept

Concreet advies voor conceptontwikkeling op basis van een vast stappenplan, waarin alle elementen zoals product- en dienstontwikkeling, marktcombinaties, branding worden geformuleerd, geconfigureerd en gevisualiseerd met het accent op duurzaamheid en waardevermeerdering.

Novum Systeem

Een uitgebreid LEAN ingericht dienstenpakket, waaronder integrale systems engineering in een 3D-ontwerp en BouwInformatieModel (BIM) op basis van een volwaardige aanpak van architectuur en stedenbouw tot en met het verzorgen van de adviezen voor constructie, bouwfysica en installaties. De nieuwste ICT-technieken en procesflows, aangevuld met intelligente simulaties en visualisaties, worden daarbij toegepast.

Novum Select

Het adviseren en/of verzorgen van prijsvragen, selecties/tenderadviezen, prijswinnende oplossingen in vernieuwende ontmoetingen tussen vraag en aanbod.

Novum Project

Het vanuit de ketenregie verzorgen van toekomstbestendige Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO) projecten of onderdelen daarvan voor leefomgevingen en huisvesting.

Novum Academie

Vernieuwende workshops en trainingen voor conceptontwikkeling en selectieprocessen. Empowerment, het aanwakkeren van de krachten uit jezelf, en systeemopstellingen, waarin mensen in de juiste opstelling samenwerken staan centraal.

Novum Management

Het bieden van kwalitatieve, onderscheidende interim ondersteuning bij bedrijfs-, project-, proces- of programmamanagement. Waardevermeerdering en positieve lange termijneffecten voor de organisatie zijn daarin kernwaarden.

conceptueel bouwen biedt ongekende voordelen

- leanergreaner.png

 

Conceptueel bouwen op basis van toekomstbestendige processen, oplossingen en materialen, waarbij rekening wordt gehouden met alle mogelijke variabelen, biedt meer resultaat, werkt sneller en is voordeliger. 

- 491-013-illustratietoekomstbestendigbouwen-logict.png

Een samenspel van sociaal, economisch, integraal en verantwoord huisvesten. Conceptuele oplossingen die beter zijn door een vaste, getoetste aanpak, waarin duurzaamheid een sleutelrol vervult. Vergaande ketensamenwerking, met beter gebruik van ICT, verhoogt de kwaliteit en productiviteit, veroorzaakt minder fouten en werkt plezieriger. 

 

 

 

 

novum networkers zijn inspirerende, innoverende en intrigerende partners in conceptueel bouwen en systems engineering.

Novum Network onderscheidt vijf typen netwerk-partners (klanten, gebruikers, leveranciers, consultants en partners), die gezamenlijk bijdragen aan een resultaat dat veel meer is dan de som der delen.

- samen.png

Novum Klanten geven een optimale invulling aan huisvestingswensen en de organisatie daarvan, waarbij conceptueel bouwen het positieve verschil maakt. Denk aan bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, professionele vastgoedbeleggers en bouwtoeleveranciers.

Novum Gebruikers maken integraal gebruik van onze adviesdiensten bij hun eigen bedrijfsvoering.

Novum Leveranciers leveren kennis, competentie en oplossingen voor projecten en organisaties of onderdelen daarvan.

Novum Consultants verzorgen vindingrijk de ketenregie en maken daarbij gebruik van de kennis en ondersteunende diensten van Novum Network.

Novum Partners zijn de aandeelhouders van Novum Network met veel ervaring in het adviseren, ontwikkelen en realiseren van conceptueel bouwen en systems engineering oplossingen.

onderscheidend werken.

Binnen YOUR-ID, de door Novum Network ontwikkelde integrale methode voor conceptueel bouwen, zijn alle aspecten van het proces op een doordachte manier aan elkaar gekoppeld. Met de beschikbare intelligente tools kan systems engineering zo tot in de perfectie worden uitgevoerd en beheerst.

 

 

De aanpak van Novum Network maakt het verschil.

Totaaloplossing
Biedt zekerheid tot in elk detail.

Waarde-innovatie
Onderscheidende waardeprofielen van de ingebrachte concepten.

Resultaatgarantie
Afspraak in tijd, oplossing en geld.

Partnerschap en transparantie
Integer zakendoen met mensen die je liggen.

Innovatief vermogen
Verzekerd van kennis van de laatste trends.

Creativiteit
Slimme ideeën en verfrissende aanpak door out-of-the box denken.

- werken.png

novum networking.

Novum Network is een team professionals dat, op basis van de intelligente principes van conceptueel bouwen en systems engineering, organisaties adviseert, leefomgevingen verbetert en huisvesting realiseert. Toekomstbestendig en waardevermeerderend. Slimmer, efficiënter en duurzamer.

 

 

 

 

contactveld.

Novum Network biedt plaats aan networkers die onze denkwijze en aanpak voor het realiseren van toekomstbestendige organisaties, leefomgevingen en huisvesting op basis van onderscheidend conceptueel bouwen en systems engineering onderschrijven. Heb je hierover een vraag of wil je aansluiten bij Novum Network, mail dan onderstaande gegevens.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVUM NETWORK
Kerkenbos 1077-F
6546 BB  Nijmegen
+31 (0)85 273 49 78
info@novumnetwork.nl
www.novumnetwork.nl

KvK 56179766
BTW NL 8520.07.966.B01

Rabobank 1729.18.146
IBAN NL23RABO.0.1729.18.146
BIC Nummer RABONL2U

- qrcode.png

- linkedin.png - twitter.png - facebook.png - youtube.png - blog.png

Novum Network benadert Conceptueel Bouwen volledig integraal en duurzaam.

Bekijk onze totaalaanpak.

Your ID

Novum Network groeit door!

22-04-2017 door Martin Klaus

Vakantiewoningen

22-04-2017 door Martin Klaus

Novum Network: nieuwe fase

10-11-2016 door Martin Klaus

Blog

Novum Network werkt voor inspirerende opdrachtgevers.

Referenties

Novum Network zoekt inspirerende kartrekkers.

Interesse?
Bekijk onze vacatures.

Vacatures

 

 

 

  

 

 

 

 

Algemene voorwaarden